mestersuli
4026 Debrecen, Mester utca 2.
+36 (20) 661 8181
email
Kosár
Tanulj nyelveket a mesternél!
5% diákkedvezmény
10% visszatérő diákkedvezmény
15% páros kedvezmény
Kurzusaink folyamatosan indulnak.
Válaszd ki a neked legjobbat!
Válaszd ki a neked megfelelő
tanfolyamot és jelentkezz
kurzusainkra!
Nyelvvizsga feladattípusok
Az alábbiakban összefoglaljuk Neked milyen feladattípusokra kell felkészülnöd ha mész nyelvvizsgázni
SZÖVEGÉRTÉS
A szövegértés lényege, hogy újságcikk nehézségű szöveget kell megértened, és a témával kapcsolatban kérdésekre válaszolnod, vagy a szövegből bizonyos kulcs-szempontokat megértve az egyes szövegeket bekategorizálni Volt már úgy, hogy minden szót ismersz a mondatban, de mégsem érted azt? Az angol nyelv gyönyörűen strukturált nyelv: ha rájössz a logikájára, a dolog hirtelen érthetőbbé válik. Először is van egy állítmány a mondatban és van egy csomó olyan szó, ami olyan, mintha az lenne (ige alakú), de nem az. Fel kell tudnod ismerni ezeket. Képesnek kell lenned megtalálni az alanyt a mondatban, és fel kell ismerned a bővítményeit, ami nem ritkán az egész mondatot kiteszi.
Tudnod kell, hogy az -ly vegűek határozók és a többi jelző. Tudnod kell, hogy az -ing végződés -ó, -ő végű magyar jelzőt jelent (építő, bevezető, bonyolódó), míg az -ed végű vagy rendhagyó 3. alakos -t, -tt végűt (épített, bevezetett, bonyolított) Itt egy példa: .the three-storey brick house built three years ago providing accommodation for the homeless.és ebben egyetlen állítmány sincs! ez sajnos mind az alany - house - bővítménye. Ehhez nem feltétlenül kell ismerned az összes szót a mondatban, sokszor ki lehet őket találni. A titok: a struktúra ismerete. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nyelvtudás nélkül átmész a vizsgán, de a struktúra ismerete nélkül bármennyi szót tudsz, a mondatot nem fogod megérteni.
ÍRÁSKÉSZSÉG
Itt jön be az a szókincs, amit használni is tudnod kell. Minden tanítványomnak elmondom, két dolgot szigorúan tiltok: hogy szó szerint fordítsanak angolra (hey, what the stone, chicken mother.), és hogy pusztán szavakat írjanak ki a szótárfüzetbe. Az angolban muszáj kifejezéseket tanulni! Egyszerű példával élve, ahelyett, hogy azt írnád ki, ask = kérdezni, azt írd ki ask a question = feltenni egy kérdést és ask sy for sg = kérni valakitől valamit, vagy ask sy to do sg = kérni valakitől, hogy valamit megtegyen. Persze egy sor helyett hármat vesz fel, de egy plusz füzet ára kevesebb, mint egy plusz nyelvvizsgáé. A felkészülésnél jelentősége van annak, hogy fognak pontozni téged a levélírási feladatnál. Itt a TELC pontozási rendszert ismertetem, de igazság szerint íráskészséget nem lehet ezerféleképpen értékelni. Három kritériumra kell felkészülnöd lélekben, amelyeket betűkkel értékelnek, ahol 'A' a legjobb és 'D' a legrosszabb:
- tartalom , vagyis minden benne van-e, amit a feladat előír és megfelelő módon, vagy esetleg félreértettél valamit;
- kommunikatív érték , vagyis, hogy a feldolgozott pontok logikus sorrendben vannak-e, megfelelően összekötve, a nyelvezet megfelelően hivatalos/személyes-e, és a levélírás formai szabályait betartottad-e;
- nyelv , vagyis a hibáid száma és minősége (vagy éppen hiánya); C-t akkor kapsz ha a hibáid már a megértés rovására mennek, és maximumot kaphatsz akkor is, ha van pár hibád, de ezek kisebbek, tehát nem túl szigorúak.
A levélírási feladatnál, kevesen tudják, de plusz pontokat lehet szerezni azzal, hogy változatosabb szókincset használsz annál, amit elvárnak vagy a leveled több információt tartalmaz, mint a feladatban előírt kötelező minimum. (Ezeket a pontokat azonban nem ítélik meg neked, ha a három pontozási kritérium bármelyikéből C-t kaptál.)
AUDITÍV (hallás utáni megértés)
Ezen a részen csúszik el a legtöbb nyelvtanuló, ezért a tanácsom: gondosan készülj fel az előzőekben leírtak szerint. Emellett kérj a tanárodtól hanganyagot a szöveg leiratával és auditív feladatlapokkal. (JÖN! Vagy rendeld meg az Alapítvány által készítettet ezen a weboldalon, ezt sorozatnak tervezzük, és lényegesen olcsóbban adjuk, mintha boltban vennéd. JÖN!) Ha van auditív anyagod, a következőket kell tenned: olvasd el a kérdéseket a feladatlapon, memorizáld őket; erre van két perced. Ezután hallgasd meg a szöveget egyben, majd van 5 perced kitölteni a feladatlapon, amit tudsz. Ezután még egyszer meghallgathatod a szöveget, és megint van 5 perced a végén kitölteni a maradék kérdést. Ezután fogd a szövegkivonatot, és mintegy szövegértési feladatként ellenőrizd le a válaszaidat (ha szükséges, használhatsz szótárt). És most jön a legfontosabb rész: jó pár alkalommal hallgasd meg a szöveget, úgy, hogy előtted van a leirata és követed a szemeddel.
Ez segít a legtöbbet: egy idő után rááll a füled az angol kiejtésre. Vigyázz! Egy idő után az agyad kikapcsol, ilyenkor tarts szünetet, mert amit csinálsz, puszta időpocsékolás, ha nem koncentrálsz rá 100%-ban. Vannak olyan egynyelvű szótárak, amikhez CD jár. Érdemes egy ilyenbe befektetni. A CD-n rajta van a brit és az amerikai kiejtése a szavaknak, melegen ajánlom ezt minden nyelvtanuló figyelmébe, nyelvvizsga előtt és főleg utána!
Miért kell ez a sok gyakorlás? Sok tanítványom felkapja a fejét, ha kimondok egy szót, amit nem lát maga előtt leírva, és ilyenkor megáll bennem az ütő, hogy egy alapvető szót nem ismernek, de nem erről van szó. A hangzás annyira idegenszerű nekik, hogy egyszerűen nem ismerik fel a szót. Hát ez történhet veled a nyelvvizsgán még az unalomig ismert és minden nap látott szavak esetén is, ha nem gyakorolsz!
KIEGÉSZÍTŐS FELADAT
Feleletválasztós: viszonylag egyszerű (legalábbis némi nyelvtani tudással). Amit ehhez tudnod kell: prepozíciók, igeidők, szenvedő/műveltető/feltételes mondatok képzése, célhatározói/időhatározói/jelzői mellékmondatok. Például, ha a mondatban szerepel, hogy yesterday vagy last week, akkor tudhatod, hogy múlt időt kell használnod, és már megtörtént de nincs benne időhatározó, gyanakodj, hogy befejezett jelen lesz a helyes válasz. Nem mindegy, hogy agree with (egyetérteni) vagy agree to (beleegyezni), de a have an effect on sg. ugyanaz, mint az affect sg. (hat/hatással van valamire). Tanuld meg, mit lehet make-kel (make a decision, make a choice, stb, de nem make, hanem bake a cake), és mit lehet do-val (do the homework, do the shopping, do sports, stb). Fontos, hogy hazudni tell-el kell (tell a lie), és idegennel beszélni talk (to)-val (talk to a stranger), de egy nevet/szót say-el említesz (say the word/sy's name).
Másik típus: ez a szókincsre megy. Van 15 kifejezésed, abból csak 10-et kell használnod. Könnyű ez a feladattípus, ha ismered az angol mondat struktúráját (ld. fentebb: szövegértés alatt). Elemezd a mondatot, és nézd meg, hogy alany, állítmány, jelző vagy határozó hiányzik-e. Ehhez olyan típusú dolgokat kell tudnod, hogy a describe/description két különböző szófaj, ugyanúgy, mint a complain/complaint. Tudnod kell, hogy ami -ly-re végződik, az határozó (tehát a hogyan? kérdésre válaszol). Ennek megfelelően a decidedly=határozottan (döntőképesen, a döntés: decision szóból), az occasionally = alkalmanként (az occasion: alkalom szóból), de a hardly nem keményen, hanem alig! Ne keverd az accept (elfogad), expect (elvár) és except (kivéve) szavakat.
Facebook
Twitter
Instagram